விஜய பிரபாகரன் புரட்சி பாடல் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர்

18

தேமுதி தலைவர் விஜயகாந்த் மூத்த மகன் விஜய பிரபாகரன் புரட்சி பாடல் பாடி உள்ளார். அதன்பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை விஜயகாந்த் வெளியிட்டார்

“தமிழரை என்னுயிர் என்பேன் நான்…”

தமிழ்இளைஞரை எல்லாம் தன்னுயிர்த்தோழன் என்கிறார் விஜயபிரபாகரன்..!

இதோ உங்களின்
என் உயிர்த் தோழா!

Leave A Reply

Your email address will not be published.