என் மீதான பிடிவாரண்ட் பொய்யான செய்தி – இயக்குனர் சங்கர்

129

எனக்கு எதிராக பிடிவாரண்ட் பிறந்திருப்பதாக ஒரு பொய்யான செய்தியை பார்த்து நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன். இதுபோன்ற பொய்யான செய்திகள் பரவாது என்பதை உறுதிசெய்ய எனது இந்த அறிக்கையை அனைத்து ஊடகங்களுக்கும் பகிர வேண்டும் என தயவுகூர்ந்து அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் – இயக்குனர் சங்கர்

Leave A Reply

Your email address will not be published.