விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தென்சென்னை மாவட்ட ரசிகர்கள் ரத்ததானம்

1

 

ஜூன் 22 தளபதி விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு
VHS மருத்துவமனையில் தலசீமியா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தென்சென்னை மாவட்டம் சார்பாக
ரத்ததானம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது!

Leave A Reply

Your email address will not be published.