தயாரிப்பாளர் சங்கம் கொரோனா உதவி

உறுப்பினர்களுக்கு அழைப்பு .

1

கொரோனா காலத்தில் உதவி தேவைப்படும் தமிழ் திரைப்பட  சங்க உறுப்பினர்கள், தமிழ்த் திரைப்பட தயாரிப்பா ளர்கள் சங்கம் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ள சங்கம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.