64 வித முகபாவம் வெளிக்காட்டும் நடிகர் திலகம்

பாட புத்தகத்தில் பதிவு

17

நடிகர் திலகம் சிவாஜி நடிப்பு பல்கலை கழகமாக திகழ்கிறார். அவர் நடிகர்களுக்கு ஒரு என்சைகிளோபிடியாவாக மட்டுமல்லாமல் மாணவர்களுக்கும் பாடமாக இருக்கிறார்.

ஸ்டேனிஸ் லா வோஸ்கி தியர்’ என்கிற நடிப்புக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான பாடப் புத்தகத்தில் , 64 வகையான முகபாவங்களைப் பிரதிபலிக்கும் திறமை பெற்றவர்  என்று குறிப்பிட்டு சிவாஜியின் புகைப்படங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.