சிண்டிரில்லா படத்திலிருந்து ’ஆலவஞ்சி’ சிங்கிள் டிராக் ப.ரஞ்சித் வெளியிடுகிறார்..

15

 

சிண்டிரில்லா படத்திலிருந்து ஆலவஞ்சி சிங்கிள் பாடலை இன்று மாலை 6 மணிக்கு இயக்குனர் பா.ரஞ்சித் வெளியிடுகிறார்.

 

#AALAVANJI ? Single Track from #Cinderella? to be Released by Director #PaRanjith @beemji @ 6⃣ PM today

@KabilanVai✍
@gvprakash ?
@ashwamithra ?
@vinoovenketesh ?

@iamlakshmirai @ssakshiagarwal
@Ramydop @editorkishore @Ssiproduction1 @StarviewDigital @PROSakthiSaran

Leave A Reply

Your email address will not be published.