நடிகர் ரஹமான் குடும்பத்துடன் தடுப்பூசி போட்டுகொண்டார்

0

நடிகர் ரஹாமான் தனது குடும்பத்தினருடன் சென்று முதல் டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.