முதியோர் இல்லத்தில் நடிகை பார்வதி நாயர் பிறந்தநாள்..

19

நடிகை பார்வதி நாயர் தமிழில் உத்தம வில்லன், கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக, எங்கிட்ட மோதாதே போன்ற படங்களில் நடித்திருப்பதுடன் தற்போது ஆலம்பனா என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

பரவதி நாயருக்கு நேற்று பிறந்ததினம் தனது பிறந்த நாளை முதியோர் இல்லத்தில் சென்று கேக் வெட்டி கொண்டாடினார். பின்னர் பல இடங்களில் மரங்கள் நட்டார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.