செவாலியே சிவாஜி சிலைக்கு நடிகை ரோஜா எம் எல் ஏ மாலை அணிவித்து மரியாதை

1

செவாலியே சிவாஜி 94வது பிறந்தநாளான இன்று நகரி தொகுதி எம் எல் ஏ நடிகை ரோஜா நகரி தொகுதி கிராமத்தில் உள்ள சிவாஜி சிலைக்கு ஆளுயர மாலை அணிவித்து வாங்கினார்.

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.