நடிகர் ஆர்யா, நடிகை ஷாயிஷா தம்பதிக்கு பெண்குழந்தை

3

நடிகர் ஆர்யா, நடிகை ஷாயிஷா இருவரும் காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டனர். கடந்து 2019m ஆண்டு மார்ச் 10ம் தேதி திருமணம் நடைபெற்றது

ஆர்யா, ஷாயிஷாவுககு அழகான பெண்குழந்த நேற்று பிறந்தது. இதைய டுதது இருவருக்கும் நடிகர் விஷால் வாழ்த்து தெரிவித்திருககிறார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.