மின்மினி பட போஸ்டர் வெளியிட்ட பாரதிராஜா

5

‘மின்மினி’ திரைப்படத்தின் ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டரை இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா வெளியிட்டார்!
உடன் பேரரசு, செல்வி சுகிஷா பேரரசு, படத்தின் இயக்குனர் ராஜ்விக்ரம்.

PRO_கோவிந்தராஜ்

Leave A Reply

Your email address will not be published.