தியாகராஜ பாகவதர் பேரனுக்கு முதல்வர் வீடு, நிதியுதவி

1

மறைந்த பழம்பெரும் நடிகர் தியாகராஜ பாகவதர் பேரன் வறுமையில் வீடி இல்லாமல் வாழ்வதாகவும் தனது குடும்பத்துக்கு வீடு அளித்து உதவவேண்டும் என்று கேட்டு முதல்வர் தனிபிரிவில் மனு அளித்தார். ஆது முதல்வர் முக. ஸ்டாலின் கவனத்துக்கு சென்றது. உடனடியாக பாகவதர் பேரனுக்கு வீடு நிதியுதவி வழங்கினார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.