சின்னக்குயிலே பட ஆடியோ உரிமையை பெற்ற டிரெண்ட் மியூசிக்..

13

சின்னக்குயிலே படத்தின் ஆடியோ உரிமையை ட்ரெண்ட் மியூசிக் வங்கி இருக்கிறது. செண்பக கிரியேஷன் தயாரிக்கிறது.

The Music Rights Of #ChinnanjiruKiliye Is Bagged By Trend Music.

#ChinnanjiruKiliyeAudioRights
@senbhacreations
@sabaricute86
@sheikmastanv
@thecornerseats
@trendmusicsouth @PRO_Priya @spp_media

Leave A Reply

Your email address will not be published.