தடுப்பூசி அடுத்த முகாம் நாளை நடக்கிறது

0

முதல் சுற்று COVID தடுப்பூசி முகாமின் வெற்றியை தொடர்ந்து வரும் வாரம் நாளை ஜூலை 24 சனிக்கிழமை அடுத்த முகாம் நடைபெற உள்ளது.. குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு பதிவுசெய்து பயன்பெறுங்கள்.

@actor_shirish @radiocityindia @chennaicorp @news7tamil @agscinemas @ConzeptNoteOff @DoneChannel1

Leave A Reply

Your email address will not be published.