இயக்குனர் பாரதிராஜா நன்றி அறிக்கை

0

இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா தனது பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து கூறியவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்திருக்கிறார்.

அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை வருமாறு:

Leave A Reply

Your email address will not be published.