கோபுரம் சினிமாஸ் ஒரு வருட நிறைவு..

2

கோபுரம் சினிமா நிறுவனம் தொடங்கி ஒரு வருடம் நிறைவையடுத்து அந்நிறுவனம் சார்பில் ரசிகர்களுக்கும் ஆதரவுதாரர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.