பட்டியலின மக்கள் வரலாறு எழுதினால் ஃபெலோஷிப்

இயக்குனர் பா/ரஞ்சித் அறிவிப்பு

1

பட்டியலின மக்களின் பண்பாடு,போராட்டங்கள், இயக்கங்கள்,ஆளுமைகள் சார்ந்த வரலாற்றை எழுதுவதற்கென ஆண்டிற்கு 5 பேருக்கு Fellowship வழங்கவிருக்கிறது நீலம் பதிப்பகம். இம்முயற்சியில் இணையுமாறு அழைக்கிறோம்.  என டைரக்டர் பா இரஞ்சித் உள்ளார்.

இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

Leave A Reply

Your email address will not be published.