உளவுத்துறை ஐ.ஜி யாக பதவியேற்கும் ஆசியம்மாளுக்கு மக்கள் நீதி மய்யம் வாழ்த்து

0

அடுக்களை, படிக்கலை என்று புறக்கணிக்கப்பட்ட
மாதர் குலம் இன்று நுண்கலை வரை கையாள்வது பாரதி கண்ட கனவின் வெற்றி. உளவுத்துறை ஐ.ஜி யாக பதவியேற்கும் மதிப்பிற்குரிய ஆசியம்மாளுக்கு மக்கள் நீதி மய்யத்தின் பாராட்டுக்கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.