நரசிம்மராவ் நூற்றாண்டு நினைவு நாள்: ம நீ ம தலைவர் கமல்ஹாசன் டிவிட்

1

வடக்கிலேயே மையம் கொண்டிருந்த இந்தியத் தலைமை, 1991ல்தான் தெற்குக்கு வழிவிட்டது. பி.வி.நரசிம்மராவ் பிரதமரானார். ‘இந்தியப் பொருளாதார மறுமலர்ச்சியின் தந்தை’ என்று பெயர் பெற்றவரின் நூற்றாண்டு நிறைவில் அவரை நினைவுகூர்வோம்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.