சாதிக்கொரு சட்டம் எதற்கு? விடைகாண தயாராகும் ‘ஓங்காரம்’!

1

ஒன்றே குலம் என்றால் சாதிக்கொரு சட்டம் எதற்கு? என்ற கேள்வியுடன், விடைகாண தயாராகும் ‘ஓங்காரம்’!

சரவெடி சத்தத்துடன் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் சொல்லும் படக்குழுவினர்!

Director ஏ.ஆர்.கேந்திரன் முனியசாமி
PRO கோவிந்தராஜ்

Leave A Reply

Your email address will not be published.