ஓங்காரம்’ பட பர்ஸ்ட் லுக்

5

‘ஓங்காரம்’ – Oongaram
FIRST LOOK

இன்று – முதல் பார்வை!
விரைவில் – திரைப் பார்வை!

தமிழ் சொந்தங்கள் நாம் நம்மை பிரிக்க நினைக்கும் எதிரியின் முன்னால், நாம் ஒன்றென்று எதிர்த்து நிற்போம் வா வா…

Director
AR.கேந்திரன் முனியசாமி
PRO_கோவிந்தராஜ்

Leave A Reply

Your email address will not be published.