ஜாஸ்பர் பட முன்னோட்டத்தை பார்த்து பாராட்டிய கலைப்புலி எஸ். தாணு

2

பட  தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ்.தாணு ஜாஸ்பர் (Jasper) திரைப்படத்தின் முன்னோட்டதை பார்த்து வெகுவாக பாராட்டினார்.

▶️

https://t.co/ATdR9SEedI

Directed by @Yuvamaster555 and produced by #ManikandanC 🎬

@Vivek_Rajgopal @Aishwaryadutta6 @visvaroopi @RAJKALESHDS @92kumaran @Raja100Sm @divomovies @idiamondbabu

Leave A Reply

Your email address will not be published.