கு. கோதண்டபாணி 125ஆவது பிறந்த நாள் விழாவுக்கு அரசு அங்கீகாரம்

டைரக்டர் வெங்கடேஷ் கோரிக்கை

4

கு. கோதண்டபாணி பிள்ளையின்  125ஆவது பிறந்த நாள் விழாவை அரசு அங்கீகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இக்கடித்தை உங்கள் பார்வைக்கு சமர்ப்பிக்கி றேன் என அமைச்சருக்கு இயக்குனர் வெங்கடேஷ் கோரிக்கை விடுத்துள் ளார்.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.