சூர்யாவை விமர்சிப்பது நியாயமில்லை

தமிழ்நாடு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம்

2

சூர்யாவை விமர்சிப்பது நியாயமில்லை என்று தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது:

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.