“உசுரு” என்கிற குறும்படம் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று வெளியீடு

18

சேலம் மாநகர காவல்துறையினர் பெருமையுடன் வழங்கும்,
சேலம் ஜம்ஜம் ஹெல்மெட் பிக்சர்ஸ்-ன்
“உசுரு” என்கிற குறும்படம் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று சேலம் மாநகர காவல்துறை உதவி ஆணையாளர் திரு . என் பாலசுப்பிரமணியன் அவர்கள் வெளியிட்டார்கள். ஒரு வேளை, ஒரு வேளை, இல்லை, ஒரு வேளை, ஒரு வேளைத் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும். ஒரு முறை. ங்க ங் ங், முக முக முக :
எஸ்.
ப்ப ிங் & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
ஒரு வேளை: கமாத், சால்,
சிஐ, தமனி சி.ஐ.
ஒரு வேளை: எம். சாக்கால், எம்.
புரோ: ஒரு வேளை. ஒரு வகை: தொட, ஒரு வகை:

Leave A Reply

Your email address will not be published.