புனித் ராஜ்குமார் சக்திதாமா இல்ல குழந்தைகளின் கல்வி செலவு விஷால் ஏற்றார்

0

நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் நடத்திய மைசூரு சக்திதாமா இல்ல குழந்தைகளின் கல்வி செலவை ஏற்பதாக நடிகர் விஷால் அறிவித்துள்ளார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.